Preskočiť na obsah
Používaním webu vyjadrujete súhlas s využívaním cookies.

Veľká Decembrová Výzva 2019

Veľká Decembrová Výzva 2019

Veľká Decembrová Výzva o produkty z doTERRA Together (Convention) Kit 

(hráme o nasledovné produkty, nedostupné zatiaľ na SK trhu!) 

 

Yarrow | POM Body Renewal Serum 

Yarrow | POM Cellular Beauty Complex 

Peppermint Softgels 

Turmeric Dual Chamber Capsules  

doTERRA Touch Tamer with carabiner 

Black Spruce 5 mL 

Lemon Eucalyptus 15 mL 

Celery Seed 15 mL 

Citronella 15 mL 

Adaptive Capsules 

Adaptive Touch 

Adaptive 15 mL


1.TÝŽDEŇ 

Napíš FB príspevok a vyhraj produkty! 

V čase od 9.12. - 13.12.2019 vyhlasujeme výzvu o zdieľanie najzaujímavejšieho príspevku s vašimi osobnými skúsenosťami s esenciálnymi olejmi v poslednom období.  

 Každý pracovný deň počas tohto týždňa, napíš jeden príspevok do FB skupiny 

Esenciálne oleje - skupina pre doTERRA členov.  

https://www.facebook.com/groups/esencialneoleje/  

 

Je to jednoduché: 

Napíš príspevok  

Získaj najviac lajkov** 

Vyhraj produkt  

 

pondelok 9.12.2019 

zdieľajte vaše skúsenosti z okruhu citrusových a kvetových olejov 

(citrus&floral) ako napr. Wild Orange, Lemon, Bergamot, Tangerine, Kumquat, Green Mandarine atď. a Clary Sage, Helichrysum, Geranium, Ylang Ylang, Lavender 

 

utorok 10.12.2019 

zdieľajte skúsenosti z okruhu korenistých a bylinných olejov 

(herbal & spices) ako sú Basil, Marjoram, Rosemary, Thyme, Peppermint atď. a Cassia, Ginger, Coriander, Clove, Black Pepper atď. 

 

streda 11.12.2019 

zdieľajte skúsenosti z okruhu živicových a drevitých olejov 

(resin&wood) ako napr. Frankinsence, Myrh, Copaiba a Cedarwood, Douglas fir, Arborvitae, Santalwood, White Fir atď.  

 

štvrtok 12.12.2019 

zdieľajte skúsenosti z okruhu akýchkoľvek zmesí 

(blends) ako sú Air, Citrus Bliss, ZenGuest, Serenity, InTune, Stronger, Peace, Yoga blends atď. 

 

piatok 13.12.2019 

zdieľajte skúsenosti z akékoľvek okruhu produktov doTERRA  

kozmetika, body spa, hair, anti-aging, a čo vás proste napadne :)  

 

Svoje príspevky píšte každý deň od 00:00 do 19:00 hod., pretože o 20:00 hod. bude večerné vyhodnotenie a vyhlásenie výhry*!!! 

Všetky príspevky za celý týždeň, pôjdu do zlosovania o hlavnú cenu prvého týždňa, ktorou bude:  

 

dōTERRA™ Hydrating Body Mist 

Anti-Aging Eye Cream 

v cene viac ako 100 € 

 

Ste nadšení? . . . .tak ideme na výzvu druhého týždňa :) 

2.TÝŽDEŇ 

Naša výzva pokračuje druhým týždňom, v ktorom sa zameriame na ocenenie obchodných zručností, ktorých osvojenie vás posunie k dosiahnutiu vašich snov v podnikaní s doTTERA) 

Navzorkuj, konzultuj, prezentuj, registruj a vyhraj produkty! 

V čase od 16.12. - 20.12.2019 vyhlasujeme výzvu pre najlepších aktívnych budovateľov doTERRA 

 Každý pracovný deň počas tohto týždňa, informácie o vašich obchodných aktivitách do FB skupiny  

Esenciálne oleje - skupina pre doTERRA členov. 

https://www.facebook.com/groups/esencialneoleje/ 

Je to jednoduché: 

Navzorkuj *** 

Konzultuj *** 

Prezentuj *** 

Registruj *** 

a vyhraj  

pondelok 16.12.2019 

zdieľajte vo FB skupine počet navzorkovaných kontaktov od začiatku mesiaca december 

utorok 17.12.2019 

zdieľajte vo FB skupine počet realizovaných Wellness konzultácií od začiatku mesiaca december 

 

streda 18.12.2019 

zdieľajte vo FB skupine počet odprezentovaných základných tried (individuálnych alebo skupinových) od začiatku mesiaca december 

 

štvrtok 19.12.2019 

zdieľajte vo FB skupine počet nových registrácií od začiatku mesiaca december 

 

piatok 20.12.2019 

zdieľajte vo FB skupine vaše tipy na podnikanie, ktoré sa vám najviac osvedčili 

 

Svoje príspevky píšte každý deň od 00:00 do 19:00 hod., pretože o 20:00 hod. bude večerné vyhodnotenie a vyhlásenie výhry*!!! 

Najúspešnejší budovatelia v jednotlivých dňoch, pôjdu do zlosovania o hlavnú cenu druhého týždňa, ktorou bude:  


Yarrow|Pom Body Renewal Serum a  

Yarrow|Pom Capsules, Cellular Beauty Complex 

v cene $ 150  

Tieto produkty sú novinka z konferencie, zatiaľ nedostupné na SK trhu!!! 

 

Poznámky: 

* Každý deň sa bude odovzdávať jedn produkt z doTERRA Convention Kit (okrem Yarrow Pom 2x, ktoré sú predmetom hlavnej výhry druhého týždňa). 

** Víťaz príslušného dňa bude ten, kto získa najväčší počet lajkov na svojom príspevku v danom dni.  

*** Víťaz príslušného dňa bude ten, kto nahlási v príspevku najviac požadovaných obchodných aktivít od začiatku mesiaca do príslušného dňa. (Okrem registrácií nevieme vaše aktivity reálne kontrolovať, preto s vami hráme túto hru na dôveru :)) 

 

váš Esenciálny servis team Dátum publikácie: 3. 12. 2019