Přeskočit na obsah
Používáním webu vyjadřujete souhlas s využíváním cookies.

Aká je Firemná kultúra doTERRA ?

Milé doteráčky a doteráci,

v ostatnom newsletteri sme Vám načrtli možný pohľad na budúcnosť doTERRA na Slovensku a pomenovali sme víziu doTERRA. Aby sme boli schopní ju zmysluplne napĺňať, mali by sme si povedat viac o Firemnej klutúre, ktorá odlišuje doTERRA od iných spoločností, či už z oblasti Network Marektingu, alebo štandardných korporácií.

Firemná kultúra je niečo, čo sa dá pekne a lákavo stanoviť, ale jej uplatnenie v praxi umožňuje až chovanie ľudí, ktorí spoločnosť tvoria. Nás všetkých. Konzultantov. Každý z nás je denne konfrontovaný s realitou, vlastnou sebadisciplínou a konkretnymi situáciami, v ktorých musí zaujať svoje osobné stanovisko. Preto postupne prejdime základné prvky, ktoré firemnú kultúru tvoria a môžeme si sami pre seba utvoriť obraz, či máme záujem firemnú kultúru doTERRA podporovať a či to v praxi aj robíme…

1. Sme ONE TEAM a každý je pozvaný

Znamená, že zdieľame kolektívne, nielen v separátnych teamoch a kto má záujem sa dozvedieť o ponuke doTERRA, je vždy pozvaný na vhodné fórum bez nutnosti patriť do konkrétnej organizácie.

2. Zdieľame vzdelávaním = Triedy nie sú Mítingy

Podstata obchodného modelu doTERRA tkvie vo vzdelávaní. A vzdelávanie poskytujeme formou vysvetľovania a zdieľania osobných skúsenosti, nie prostredníctvom pracovných meetingov. Kto pracoval v korporácii, iste vníma tento rozdiel.

3. Dôvera & Rešpekt jeden k druhému sú VYSOKÉ

Bez ohľadu ako dlho konzultant v doTERRA pôsobí a aké hlboké sú jeho vedomosti, rešpektujeme bez vyhrad právo na sebavyjadrenie a oceňujeme snahu byť aktívni. Vychádzame z faktu, že kto vstúpi do doTERRA, hľadá aj prostredie dôvery a rešpektu.

4. Vzťahy sú dôležité a čestnosť musí byť

Neustále podporujeme budovanie vzťahov, aby sa z konzultantov doTERRA nestávali konkurenti, ale naopak obchodní partneri a nezriedka i priatelia. Nové vzťahy, vybudované na prajnosti a čestnosti posilnia aj náš vlastný pocit spolupatričnosti.

5. Sme moderná a úspešná spoločnosť

doTERRA je veľmi mladá a dynamická spoločnosť s potenciálom rýchleho rastu a vytvárania príležitostí pre úspech. Materiály, ktoré používame, spôsob vzdelávania, ktorý preferujeme a naše prezentácie majú jedinečný štýl a charakter.

6. Uplatňujeme štandardy modernosti v brandingu a pri eventoch

Kdekoľvek prezentujeme doTERRA, musia byť dodržané štandardy modernosti a tzv. Corporate identity spoločnosti. Používanie loga, sloganu, obrázkov, fotografií, prednáškových priestorov, textov, komunikacných materiálov sú jednotné a zodpovedajú želanému obrazu doTERRA.

7. Podporujeme plán “Bohatni pomaly”

Nikomu nesľubujeme rýchlu akumuláciu finančných prostriedkov. Preferujeme solídne budovanie základov organizácií a prostredníctvom nich stabilný a rastúci príjem priamo zodpovedajúci času a úrovni nasadenia. doTERRA umožňuje konzultantom zbohatnúť. Ale nedeje sa to ani rýchlo ani jednoducho. Nie je to politika, je to seriózna práca. Mnohí sa snažia vyučovať o určitých dejoch a veciach iných, ale nie je efektívnejšie stať sa celistvou súčasťou týchto dejov a vecí tak, aby naša púha prítomnosť bola vyučovaním… ??

Krásnu jeseň plnú kreatívnych myšlienok a radosti z vôní prajú

Miška a Roman Začka, DIAMOND RANK

Dátum publikácie: 1. 11. 2017