Přeskočit na obsah
Používáním webu vyjadřujete souhlas s využíváním cookies.

Etický kódex

Etika tímu Martinky Valníčkovej a Moniky Baťkovej, zastrešeného pod hlavičkou ESENCIÁLNY SERVIS s.r.o., ďalej len Esenciálny Servis.

Poslaním Esenciálneho servisu je poskytovať komplexné vzdelávanie o overené postupy na vybudovanie úspešného a dlhotrvajúceho podnikania s esenciálnymi olejmi doTERRA. Vízia Esenciálneho servisu je vybudovať špičkovú sieť samostatných a schopných podnikateľov, ktorí svojím čestným prístupom, nadšením a pozitívnym postojom pomáhajú prekonávať prekážky všetkým ostatným, ktorí chcú vo svojom živote uplatňovať zdravú a bezpečnú alternatívu a sebestačnosť v uzdravovaní.

Za týmto účelom sme vypracovali Kódex správania sa ľudí, ktorí svojím chovaním a dodržiavaním Kódexu pomáhajú budovať kultúru nových podnikateľov na Slovensku.

Úspešné podnikanie s doterra (zdieľanie vysoko účinných a bezpečných terapeutických olejov najvyššej dostupnej kvality so svetom) je ústredným cieľom členov tejto skupiny. Podstatou ES je vzdelávanie jeho členov pre dosiahnutie tohto cieľa.

Zásady ako vybudovať úspešný a stabilný tím:

  1. Sme zodpovední za náš úspech sami! Našu prácu s doTERRA berieme vážne, sme zamestnaní a pracujeme pre firmu. Pre svoju firmu! Ako zamestnávatelia samých seba si dobre strážime svoje pracovné návyky a svoj pracovný čas, lebo naša pláca je adekvátna nášmu úsiliu. Sme 100% zodpovedný za svoj úspech, postup a zárobok.
  2. Svoju prácu vykonávame čestne. Našu prácu vykonávame čestne, s integritou, s pokorou a úctou voči ostatným, v súlade s poslaním Esenciálneho servisu. Tak ako sa správame My, sa potom správajú ľudia v našej organizácii.
  3. Sme jeden tím. Ako členovia tímu Esenciálny Servis pracujeme spoločne. Všetky podujatia sú otvorené všetkým členom doTERRA, aj keď nie sú z našej priamej línie. Navzájom sa rešpektujeme a pomáhame si.
  4. Firme doTERRA sme lojálni. Vážime si firmu doTERRA, jej produkty a predstaviteľov a sme k nim maximálne lojálni. Sme vďační za podporu, pomoc a odmeny, ktorú od doTERRA dostávame.
  5. Ústredným pilierom našej práce je vzdelávanie ľudí v našej štruktúre. Tak ako podstatou práce s olejmi je ich zdieľanie a vzdelávanie sa o nich, snažíme sa v tomto smere zabezpečiť príkladnú starostlivosť o zákazníkov a konzultantov v našich sieťach. Poskytujeme im informácie, svoje skúsenosti, potrebné materiály a informujeme a pozývame na všetky formy vzdelávania, ktoré ich môžu podporiť v ich samostatnosti a sebestačnosti.
  6. Nikdy neponúkame členom iného tímu prejsť do našej organizácie. Nikdy neponúkame členom iného tímu alebo ich záujemcom, aby zmenili svojho registrátora (enrollera). Nikdy nenabádame iného člena, aby prešiel zo svojej skupiny do našej. Takého správanie je neprijateľné a nečestné.
  7. V našom tíme prevláda dôvera a rešpekt, o druhých zmýšľame a hovoríme dobre. Pokiaľ sa ocitnete v problematickej situácii, kontaktujte svojho registrátora. Nikdy nešírime nepriaznivé reči medzi partnermi vo svojej organizácii, ani vo vedľajších tímoch. O druhých zmýšľame a hovoríme dobre. Ak sa potrebujeme posťažovať, sťažujeme sa len hornej línii, nikdy nie dole, nikdy nie do bočných línií.
  8. Neustále na sebe pracujeme. Systematicky a vytrvalo sa vzdelávame vo vedomostiach o olejoch, produktoch, v podnikaní ako aj v osobnom raste.
  9. Podstatou našej práce je starostlivosť o druhých. Svojím kontaktom a hosťom sa venujeme. Keď sa kontaktu-prospektu nevenujete 3 mesiace a dlhšie, je férové že sa registruje u iného konzultanta, ktorý ho následne oslovil a zabezpečí mu podporu. Svet je dostatočne veľký aby sme boli všetci úspešní a spolupracovali ako jeden veľký tím!
  10. Nežiadame druhých lídrov aby nás premiestnili do ich skupiny, ak nie sme spokojní s naším registrátorom. Ďalšia zásada doterry je, že „rastieme tam, kde sme zasadení“, pretože náš úspech závisí od našej práce a úsilia, nie od podpory a práce našich registrátorov, či sponzorov. Ak Váš registrátor nevykazuje známky podpory, v rámci Vašej virtuálnej kancelárie www.mydoterra.com si viete nájsť najbližšieho aktívneho člena, ktorý Vám podporu poskytne. Spolupracuj s uplajnom, s ktorým si rozumieš. Svoju hornú líniu s kontaktami si nájdete v zarážke „Služby pre konzultantov“, v časti „Zoznam hornej línie“. Tam sa dá prepínať Vaša sponzorská aj registrátorská (enrollerská) línia.

Príklad etického a čestného správania:

Hosť príde na Vaše podujatie, pričom ho pozval/poslal niekto iný a po prednáške Vás hosť požiada, aby ste ho sponzorovali namiesto osoby, ktorá ho pozvala. Pokiaľ to inak nie je dohodnuté s osobou, ktorá ho pozvala, povzbudíte hosťa aby sa so svojím pozývateľom porozprával a podporíte ho v tom, aby sa u neho registroval. Ak aj Vy pozvete svojho záujemcu v inom meste na prednášku niekoho iného, nepáčilo by sa Vám, keby sa ten človek zaregistroval u prednášajúceho. Aj keď máte pocit, že by ste hosťovi poskytli lepšie služby, platí, že kto hosťa pozval/odporučíl, ten ho registruje. Mimo individuálnych prípadov, kedy je vopred dohodnutý iný postup s pozývateľom.