Preskočiť na obsah
Používaním webu vyjadrujete súhlas s využívaním cookies.

Etický kódex

Etika tímuMonika & Viliam Baťka, zastrešeného pod hlavičkouEsenciálny servis s.r.o.,

(ďalej len Esenciálny Servis)


NAŠE MOTTO:

Budujeme olejové skúsenosti, učíme na príbehoch, staviame silných advokátov zdravia."


POSLANIE:

Poslaním Esenciálneho servisu je poskytovať komplexné vzdelávanie a odporúčané prírodné postupy ľuďom, ktorí hľadajú skutočné uzdravenie s esenciálnymi olejmi doTERRA v zmysle hesla Medicus curat – Natura sanat, čo preložené z latinčiny znamená, že “lekár sa stará, príroda uzdravuje”.

Pre advokátov zdravia, ktorých vášňou je učiť druhých, ako si prinavrátiť fyzickú, emočnú a duševnú rovnováhu,má Esenciálny servis neobmedzené zdroje pre vybudovanie si úspešného a dlhotrvajúceho podnikania s týmito darmi zeme.

VÍZIA:

Vízia Esenciálneho servisu je vybudovať špičkovú sieť sebestačných a posilnených domácich uzdravovateľov na Slovensku a v Čechách, ktorí prostredníctvom najviac testovaných a najviac bezpečných esenciálnych olejov doTERRA, CPTG prinášajú nádej svojim rodinám a blízkym. Tieto oleje sú testované univerzitami, vedeckými inštitúciami a inými nezávislými spoločnosťami a nemocnicami, aby vždy priniesli očakávaný účinok, čistotu a bezpečnosť.

Advokáti zdravia svojím pozitívnym postojom, nadšením a túžbou slúžiť, pomáhajú ostatným na ich novej prírodnej ceste k uzdraveniu a k dosiahnutiu sebestačnosti a uschopnenia, prostredníctvom úplne čistej prírody.

Za týmto účelom sme vypracovali Kódex správania sa ľudí, ktorí svojím chovaním a dodržiavaním Kódexu pomáhajú budovať kultúru nových podnikateľov na Slovensku a v ČR.

doTERRA sa na Slovensku a v Českej republike rozvíja veľmi dynamicky.
Na tomto území sme počas niekoľkých rokov vybudovali viaceré významné obchodné skupiny.

Medzi najdynamickejšie patria:Miška & Roman Začkovci – TerraMia, Anka Vašková - Potraviny Motýlik, Mariana & Ervín Tauferovci - Étera a mnohé ďalšie. . .


ZÁSADY A PRAVIDLÁ V a M doTERRA TÍMU

Slovensko a Česká republika

 1. ZODPOVEDNOSŤ
  Sme zodpovední za náš úspech sami!
  Našu prácu s doTERRA berieme vážne, sme zamestnaní a pracujeme pre firmu. Pre svoju firmu! Ako zamestnávatelia samých seba si dobre strážime svoje pracovné návyky a svoj pracovný čas, lebo naša pláca je adekvátna nášmu úsiliu. Nie náš upline či downline, ale my sme 100% zodpovední za svoj úspech, postup a zárobok.

 2. ČESTNOSŤ
  Svoju prácu vykonávame čestne.
  Našu prácu vykonávame čestne, s integritou, s pokorou a úctou voči ostatným, v súlade s poslaním Esenciálneho servisu a podľa pravidiel
  doTERRA Policy Manual|Príručka zásaddoTERRA.
  Tak ako sa správame My, tak sa potom správajú aj ľudia v našej organizácii.

 3. LOJALITA
  Sme lojálni spoločnosti doTERRA.Vážime si jej produkty a predstaviteľov a sme k nim maximálne lojálni. Poznáme každý produkt “na vlastnej koži” a svoju LRP objednávku si robíme do 10.dňa v mesiaci pre maximalizovanie výhod, ktoré spoločnosť ponúka a pre vzor nášmu tímu. Sme vďační za podporu, pomoc a odmeny, ktorú od doTERRA dostávame.

 4. VZDELÁVANIE
  Ústredným pilierom našej práce je vzdelávanie ľudí v našej štruktúre.
  Tak ako podstatou práce s olejmi je ich zdieľanie a vzdelávanie sa o nich, snažíme sa v tomto smere zabezpečiť príkladnú starostlivosť o zákazníkov a konzultantov v našich sieťach. Poskytujeme im informácie, svoje skúsenosti, potrebné materiály a informujeme a pozývame na všetky formy vzdelávania, ktoré ich môžu podporiť v ich samostatnosti a sebestačnosti.

 5. ÚČASŤ NA PODUJATIACH
  Zúčastňujeme sa na všetkých stretnutiach organizovaných firmou a na všetkých stretnutiach usporiadavaných našimi upl
  ine-ami. Či sú to olejové triedy, podnikateľské stretnutia, SuperSoboty, utorkové zoomy, konferencie, sme na nich. Na stretnutiach sa rodia lídri a tam získavajú informácie a skúsenosti, ktoré inde nenájdeme. Zúčastňovanie sa stretnutí nám prináša peniaze, na stretnutiach sa rodia Diamanti. Na stretnutia pre neregistrovaných vždy priniesieme aspoň dvoch hostí.

 6. NO-CROSS-LINING
  Nikdy neponúkame členom iného tímu prejsť do našej organizácie.
  Nikdy neponúkame členom iného tímu alebo ich záujemcom, aby zmenili svojho registrátora| enrollera. Nikdy nenabádame iného člena, aby prešiel zo svojej skupiny do našej. Takého správanie je neprijateľné a nečestné. Pozri doTERRA Policy Manual|Príručka zásaddoTERRA.

 7. DôVERA A REŠPEKT
  V našom tíme prevláda dôvera a rešpekt, o druhých zmýšľame a hovoríme dobre.
  Pokiaľ sa ocitnete v problematickej situácii, kontaktujte svojho registrátora | enrollera. Nikdy nešírime nepriaznivé reči medzi partnermi vo svojej organizácii, ani vo vedľajších organizáciách. O druhých zmýšľame a hovoríme dobre. Ak sa potrebujeme posťažovať, sťažujeme sa len hornej línii, nikdy nie dole, nikdy nie do bočných línií a nikdy nie na verejných fórach či v skupinách.

 8. OSOBNOSTNÝ RAST
  Neustále na sebe pracujeme.
  Systematicky a vytrvalo sa vzdelávame vo vedomostiach o olejoch, produktoch, o podnikaní ako aj v osobnom raste. Jeden múdry človek povedal: “Veľkosť človeka spoznáte podľa veľkosti problému, ktorý ho dostane na dno.” Ak stojíme pred prekážkou, povieme si: “Je toto veľkosť, ktorá ma definuje?” (Som len taký veľký, že ma tento problém položí?) Odpovieme si: ”NIE” a ideme ďalej.

 9. STAROSTLIVOSŤ
  Podstatou našej práce je starostlivosť o druhých.
  Svojím kontaktom a hosťom sa venujeme. Ak sa kontaktu-prospektu nevenujete 3 mesiace a dlhšie, je férové, že sa registruje u iného konzultanta, ktorý ho následneoslovil a zabezpečí mu podporu. Svet je dostatočne veľký aby sme boli všetci úspešní a spolupracovali ako jeden veľký tím!

 10. NO-CROSS-PLACEMENTS
  Ak nie sme spokojní s naším registrátorom, nežiadame druhých lídrov, aby nás premiestnili do ich skupiny.To je ďalšia zásada doTERRA, „rastieme tam, kde sme zasadení“, pretože náš úspech závisí od našej práce a úsilia, nie od podpory a práce našich registrátorov, či sponzorov. Ak Váš registrátor nevykazuje známky podpory, v rámci Vašej virtuálnej kancelárie www.mydoterra.com si viete nájsť najbližšieho aktívneho člena, ktorý Vám podporu poskytne. Spolupracuj s upline-om, s ktorým si rozumieš. Svoju hornú líniu s kontaktami si nájdete v zarážke „Služby pre konzultantov“, v časti „Zoznam hornej línie“. Tam sa dá prepínať Vaša sponzorská aj registrátorská (enrollerská) línia.

 11. NO-CROSS-RECRUTING
  Ako Wellness advokáti (WA) doTERRA za žiadnych okolností neuskutočňujeme nábor do iných MLM spoločností. Ponuky, odpovede na dopyty, alebo akékoľvek ovplyvňovanie (posielanie stránok, sociálne media a iné) iného doTERRA WA alebo zákazníka za účelom zaregistrovať ho alebo ponúknúť príležitosť v inom sieťovom marketingu je ZAKÁZANÉ. PozridoTERRA Policy Manual|Príručka zásaddoTERRA, str. 12.


Porušenie týchto zásad môže mať za následokvylúčenie z akejkoľvek podporyV a M doTERRA tímu, vylúčenie zo vzdelávacích (olejových a podnikateľských) a informačných skupín, vylúčenie z podujatí, udalostí, zoomov a stretnutí organizovaných V a M tímom a budú nahlásení do doTERRA za porušovaniedoTERRA Policy Manual|Príručka zásaddoTERRA, čo môže mať v určitých bodoch (6.,10.,11.) za následok zrušenie ich účtu v doTERRA.

Príloha: príklad etického a čestného správania

Svojím podpisom súhlasím s dodržiavaním týchto pravidiel a zásad.

v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .dňa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

podpis